News

Aug 19th Nâng cấp và triển khai hệ thống mới

Xin chào,Hiện tại chúng tôi đã nâng cấp và triển khai hệ thống mới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho mọi người. Máy chủ đặt ở USA nhưng cho tốc độ kết nối rất nhanh và ổn định trên toàn thế giới. Nay chúng tôi sắp sửa triển khai thêm một số máy chủ ... Read More »